O szkole

O naszej szkole…

Dlaczego warto przyjść do „Piątki”?

Atuty naszej Szkoły

– duży, funkcjonalny budynek szkolny z oddzielnym segmentem dla uczniów klas I-III;

– całodobowy monitoring wewnątrz budynku i na boisku szkolnym;

– zajęcia lekcyjne do godz. 1425, starsze klasy do 1520;

– dziennik elektroniczny;

– dwa pomieszczenia świetlicy z kinem domowym, zapewniające opiekę w godzinach pracy szkoły: od godz. 645 do 1615;

– trzy pracownie komputerowe z dostępem do internetu szerokopasmowego;

– biblioteka z bogatym księgozbiorem i czytelnią;

– gabinety specjalistyczne: pedagog szkolny, logopeda;

– gabinet profilaktyczny;

– trzy sale gimnastyczne;

– kompleks boisk sportowych „Orlik”;

– radiowęzeł szkolny;

– aula szkolna;

– sale do gry w ping-ponga, bilard, piłkarzyki, siłownia;

– kino szkolne;

– izba tradycji;

– pracownie i sale przedmiotowe z tablicami interaktywnymi i projektorami, dostęp do internetu,

– sąsiedztwo placu zabaw „Miś” i kina.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach.

Szkoła posiada liczne tytuły i certyfikaty.

Bierzemy udział w programach i projektach edukacyjnych.

Proponujemy:

– zaangażowaną, doświadczoną i życzliwą kadrę pedagogiczną;

– naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego;

– możliwość rozwoju indywidualnych uzdolnień i realizacji zainteresowań, wolontariat;

– udział w konkursach i zawodach;

– promowanie utalentowanych uczniów;

– pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

– możliwość korzystania z cateringu i sklepiku szkolnego;

– wyjścia, wyjazdy, obozy zimowe, półkolonie, wycieczki;

– zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, lekkoatletyka, pływanie;

– współpracę z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

– kontakty z instytucjami, organizacjami, przedszkolami, szkołami i uczelniami wyższymi.

 
 

Uwaga !

Realizujemy program "Laboratoria Przyszłości". Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu otrzymaliśmy od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Program zajęć WDŻR w roku szkolnym 2024/2025 realizowany będzie w oparciu o Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej "Wędrując ku dorosłości" autorki Teresy Król, wydawnictwo Rubikon

 

Podręczniki – religia 2024/2025

Klasa I
Poznaję Boży Świat
Wydawnictwo Jedność
Klasa II
Odkrywam Królestwo Boże
Wydawnictwo Jedność
Klasa III
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń pod tym samym tytułem
Poznaję Jezusa
Wydawnictwo Jedność
Klasa IV
Odkrywamy życie z Jezusem
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo Jedność
Klasa V
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy
Podręcznik+ zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo Jedność
Klasa VI
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno
Podręcznik + zeszyty ćwiczeń
Wydawnictwo Jedność
Klasa VII
Szczęśliwi, którzy czynią dobro
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo Jedność
Klasa VIII
Szczęśliwi, którzy zdobywają świat
Podręcznik + ćwiczenia
Wydawnictwo Jedność

 
 
 
 
Skip to content