Zgłoszenie ucznia do szkoły – wszystkie poziomy klas (z obwodu szkoły)