JÓZEF KRZYMIŃSKI                          KALENDARIUM    ŻYCIA I DZIALALNŚCI

 

1858 – narodziny Józefa Krzymińskiego w Kalejach koło Śremu

1880 –  ukończenie gimnazjum w Lesznie

1880-1885 – studia medyczne w Berlinie i Gryfii

1885 – otrzymanie z wyróżnieniem tytułu doktora medycyny

1885 – przyjazd i osiedlenie się w Inowrocławiu

1887 – poślubienie Anny z Kempińskich

1891 – objęcie funkcji prezesa Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” w Inowrocławiu

1891-1895 – pełnienie funkcji radnego Rady Miejskiej w Inowrocławiu

1892 – objęcie funkcji prezesa Związku Sokołów w Cesarstwie Niemieckim

1893 – współzałożyciel wydawnictwa, drukarni „,Dziennika Kujawskiego”

1894-1906 – funkcja posła ludności polskiej w parlamencie niemieckim

1901-1905 – pełnienie funkcji radnego Rady Miejskiej w Inowrocławiu

1904 – występowanie w obronie polskiej nazwy Inowrocławia

1918 – wybranie Józefa Krzymińskiego do komitetu Obywatelskiego, a później do Rady Żołniersko-

Robotniczo-Obywatelskiej w Inowrocławiu

1918 – pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Ludowej miasta i powiatu inowrocławskiego

1919-1928 – funkcja burmistrza, a później prezydenta miasta Inowrocławia

 • Przynależność do grona założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagroda”
 • przewodniczenie Komisji Zdrojowej
 • współpraca z Bankiem Ludowym
 • przewodniczenie Radzie Nadzorczej Banku Związku Spółek

Zarobkowych w Poznaniu

 • przystąpienie Inowrocławia do Związku Miast Polskich
 • uzyskanie przez miasto oficjalnej nazwy -Zdrojowisko Inowrocław
 • Aktywna działalność w Związku Lekarzy RP

1928 – przejście  dra Józefa Krzymińskiego na emeryturę

1939 – przewodniczenie Komitetowi Obywatelskiemu

1940– marzec-aresztowanie przez Niemców

 • osadzenie w obozie koncentracyjnym w Szczeglinie w powiecie

mogileńskim

 • przewiezienie do obozu na Błoniach
 • 20 października śmierć po bestialskim skatowaniu przez hitlerowców
 • pochówek na cmentarzu parafii św. Mikołaja w Inowrocławiu

1992 – jedna z ulic Inowrocławia otrzymuje imię dr. Józefa Krzymińskiego

1996 – Szkoła Podstawowa nr 5 w Inowrocławiu otrzymuje imię dr. Józefa Krzymińskiego. Współpraca z rodziną Patrona, m.in. prof. Aleksandrem i Januszem Krzymińskimi z Warszawy i Szczecina.

2017 – nowy nagrobek Patrona szkoły ufundowany przez TMMI na wniosek dyrektora szkoły