Izba tradycji – sala regionalna SP nr 5
Izba tradycji powstała na bazie gromadzonych osiągnięć uczniów i nauczycieli szkoły od czasu powstania placówki w 1988 r. Powiększające się z czasem zbiory – głównie dyplomy, puchary i kroniki szkolne były eksponowane w różnych miejscach na terenie szkoły. Coroczne osiągnięcia społeczności szkolnej i stale powiększająca się ilość materiałów spowodowały konieczność znalezienia miejsca, w którym będzie można gromadzić i eksponować sukcesy oraz działalność placówki.
W 2005 r. z inicjatywy dyrektora ówczesnego Gimnazjum nr 2 – Ireneusza Zielińskiego nastąpiło oficjalne otwarcie izby tradycji szkoły, umiejscowionej przy bibliotece szkolnej. Zbiory dotyczyły działalności i sukcesów szkoły, materiałów dotyczących patrona szkoły oraz pamiątek po byłej SP nr 3 w Inowrocławiu.
W związku z powstaniem sali kinowej w 2015 r. izba tradycji została przeniesiona do pomieszczenia piwnicznego.
Działalność szkoły skierowana na wychowanie patriotyczne, realizacja projektów historycznych i udział w organizacji widowisk historycznych, współpraca ze szkołami wyższymi, instytucjami, organizacjami  i regionalistami  oraz gromadzenie zbiorów i depozytów związanych z historią miasta i regionu spowodowały, że dyrektor szkoły – jednocześnie opiekun izby podjął decyzję o rozszerzeniu funkcjonowania szkoły o salę regionalną. W związku z wykorzystaniem dostępnych sal dydaktycznych dla stale rosnącej ilości uczniów w szkole zdecydowano o pozostawieniu izby w pomieszczeniu piwnicznym. Przeprowadzono remont sali, zakupiono gabloty i szafy oraz przystosowano ją do możliwości prowadzenia zajęć z uczniami – zakupiono stoły i krzesła, zamontowano komputer z dostępem do internetu i rzutnik.
Uroczyste otwarcie izby – sali regionalnej nastąpiło 15.11.2019 r. Obecnie izba gromadzi większość dyplomów i pucharów, dotyczących głównie osiągnięć dydaktycznych, sportowych, działalności humanitarnej, wolontariatu i turystyki a także wydawnictwa i fotografie dotyczące historii szkoły oraz kroniki szkolne. W izbie zgromadzono materiały dotyczące patrona szkoły i rodzin Krzymińskich, Schedlin – Czarlińskich i Bacciarellich, ilustracje, depozyty archeologiczne i historyczne dotyczące historii miasta i regionu oraz eksponaty wykorzystywane w widowiskach historycznych z udziałem uczniów szkoły. W izbie przechowywane są sztandary nieistniejących już inowrocławskich placówek –  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Staszica i Gimnazjum nr 2. Izba posiada podręczną biblioteczkę o tematyce regionalnej.