Prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (druk w sekretariacie szkoły i na stronie interenetowej szkoły) do dnia 21 marca 2023 do godziny 12.00

Prosimy także rodziców kandydata o dostarczenie 1 zdjęcia do wyrobienia legitymacji szkolnej do 30 czerwca 2023 do sekretariatu szkoły.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I

 120 – 24 luty, godz. 8.00-16.00Złożenie podania o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej -sekretariat
 220 marca, godz. 12.00Wywieszeni listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – tablica przy dyżurce
 3do 21 marcaPotwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
4 22  marca, godz. 12.00Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I – tablica przy dyżurce

Dokumenty do pobrania dla rodziców (prawnych opiekunów):

Wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej (z obwodu szkoły)

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (spoza obwodu szkoły)

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole