UWAGA

16 marca 2022r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole powinno być złożone przez rodzica w sekretariacie, w terminie do 17 marca 2022r. w godzinach od 7.00 do 14.00 (wzór oświadczenia woli zamieszczony na dole strony – do pobrania i wydruku).

Regulamin Rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2022/20023

W dniach od 21 do 25 lutego sekretariat szkoły czynny będzie od godziny 8.00 do 16.00

Zapraszamy!

Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na rok 2022/2023

Wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej (z obwodu szkoły)

Wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej (spoza obwodu szkoły)

Oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna)

Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole