Prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (druk w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły) do dnia 21 marca 2024 do godziny 12.00

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I

 14-8 marca 2024
godz. 8.00-16.00
Złożenie podania o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej -sekretariat
 219 marca 2024
godz. 12.00
Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – tablica przy dyżurce
 3od 20 do 21 marca 2024Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
4 22  marca 2024
godz. 12.00
Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I – tablica przy dyżurce

Dokumenty do pobrania dla rodziców (prawnych opiekunów):

Wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej (z obwodu szkoły)

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (spoza obwodu szkoły)

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole