Pokaż więcej

Z życia szkoły

 

Odnośniki

 

Dyplomy

 
 

Aktualności

 
 
 
 

Uwaga !

Realizujemy program "Laboratoria Przyszłości". Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu otrzymaliśmy od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

OBIADY – MARZEC 2024

Wpłata na obiady następuje na konto szkoły:
PKO PB 81 1020 1505 0000 0802 0189 5614
(proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

Kwota - 84,64 PLN
Termin wpłaty - 26 lutego 2024r .
PROSIMY O WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIERodzice, którzy nie wpłacą w terminie podanym przez szkołę proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły.

 
 
 
Skip to content