Religia

Mikołaj Skotarczak
Ksiądz
Renata Czyżewska
Bartłomiej Kot

Język Polski

Joanna Kwiatkowska
Dorota Gulańczyk
Aleksandra Łucka
Agnieszka Kędzierska
Aleksandra Kościelak

Historia

Joanna Augustyn
Ireneusz Zieliński
Dyrektor
Tomasz Buzalski

Język Niemiecki

Magdalena Zdyb

Język Angielski

Karolina Gertz
Agnieszka Matyjasik
Kinga Hałas
Marta Rosa
Elżbieta Andrzejewska

Język Rosyjski

Katarzyna Mazurowska

Matematyka

Magdalena Giża
Ewa Kosińska
Monika Piskor
Anita Świtek
Magdalena Kalinska-Chmiel

Fizyka

Ewa Bogdanowicz
Wicedyrektor

Przyroda, biologia I chemia

Janina Greń
(przyroda, biologia)
Ewa Szutkowska
(chemia)

Geografia

Ewa Kulawczuk
Joanna Matus

Muzyka

Natalia Gronowska

Informatyka i technika

Ewa Antczak
(informatyka, technika)
Ewa Kulawczuk
(informatyka)
Natalia Gronowska
(technika)
Katarzyna Mazurowska
(informatyka)

Wychowanie fizyczne

Elżbieta Andrzejewska
Małgorzata Krokowska
Wicedyrektor
Dorota Sadowska
Katarzyna Sytkow
Adam Strachanowski
Piotr Cieślik

Pedagog

Anna Harenda
pedagog szkolny
Lucyna Wiechecka
pedagog specjalny

Biblioteka

Ewa Stefańska
Ilona Kopeć

Logopedia

Alina Pacholska
Katarzyna Chmielewska
Teresa Rosa

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Ciechanowska
Elżbieta Skibniewska
Adriana Skonieczna
Kamila Ziółkowska
Ewa Peplinska
Alicja Rozman
Lidia Skrzypczak
Ewa Kulawczuk
Ewa Marszałkowska
Joanna Proszkiewicz
Teresa Rosa
Małgorzata Stefańska-Graffon
Alina Pacholska