Religia

Tomasz Wojtucki
Ksiądz
Renata Czyżewska
Bartłomiej Kot
Bożena Tobjasz

Język Polski

Joanna Kwiatkowska
Dorota Gulańczyk
Arleta Piejko
Agnieszka Kędzierska

Historia

Ireneusz Zieliński
Dyrektor
Tomasz Buzalski

Język Niemiecki

Magdalena Zdyb

Język Angielski

Karolina Gertz
Agnieszka Matyjasik
Kinga Hałas
Marta Rosa
Elżbieta Andrzejewska

Język Rosyjski

Katarzyna Mazurowska

Matematyka

Magdalena Giża
Monika Piskor
Anita Świtek
Magdalena Kalinska-Chmiel

Fizyka

Ewa Bogdanowicz
Wicedyrektor

Przyroda, biologia, chemia

Ewa Szutkowska
(chemia)
Dorota Sadowska
(biologia, przyroda)

Geografia

Ewa Kulawczuk
Joanna Matus

Muzyka

Natalia Gronowska
(muzyka)
Ewa Kierstan
(plastyka)

Informatyka i technika

Ewa Antczak
(informatyka, technika)
Ewa Kulawczuk
(informatyka)
Natalia Gronowska
(technika)
Katarzyna Mazurowska
(informatyka)

Wychowanie fizyczne

Elżbieta Andrzejewska
Małgorzata Krokowska
Wicedyrektor
Dorota Sadowska
Katarzyna Sytkow
Adam Strachanowski
Piotr Cieślik

Pedagog

Anna Harenda
pedagog szkolny
Lucyna Wiechecka
pedagog specjalny

Biblioteka

Ilona Kopeć

Logopedia

Alina Pacholska
Teresa Rosa

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Ciechanowska
Elżbieta Skibniewska
Adriana Skonieczna
Kamila Ziółkowska
Ewa Peplinska
Alicja Rozman
Lidia Skrzypczak
Ewa Kulawczuk
Ewa Marszałkowska
Joanna Proszkiewicz
Teresa Rosa
Małgorzata Stefańska-Graffon
Alina Pacholska
Dominika Oczachowska