Religia

Jacek Wachowski
Ksiądz
Renata Czyżewska
Marta Musiał

Język Polski

Joanna Kwiatkowska
Dorota Gulańczyk
Aleksandra Łucka
Agnieszka Kędzierska

Historia

Joanna Augustyn
Ireneusz Zieliński
Dyrektor
Tomasz Buzalski

Język Niemiecki

Magdalena Zdyb

Język Angielski

Karolina Gertz
Agnieszka Matyjasik
Kinga Hałas
Marta Rosa
Elżbieta Andrzejewska

Język Rosyjski

Katarzyna Mazurowska

Matematyka

Dariusz Adamus
Ewa Kosińska
Monika Piskor
Anita Świtek
Joanna Drzewiecka

Fizyka

Ewa Bogdanowicz
Wicedyrektor

Przyroda, biologia I chemia

Janina Greń
(przyroda, biologia)
Ewa Szutkowska
(chemia)

Geografia

Aleksandra Pietrzak
Joanna Matus
Małgorzata Krokowska
Wicedyrektor

Muzyka

Waldemar Szafrański

Informatyka i technika

Ewa Antczak
(informatyka, technika)
Ewa Kulawczuk
(informatyka)
Renata Banaszak
(technika)
Katarzyna Mazurowska
(informatyka)

Wychowanie fizyczne

Elżbieta Andrzejewska
Małgorzata Krokowska
Dorota Sadowska
Katarzyna Sytkow
Adam Strachanowski

Pedagog

Anna Harenda

Biblioteka

Ewa Stefańska
Ilona Kopeć

Logopedia

Alina Pacholska
Katarzyna Chmielewska

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Ciechanowska
Elżbieta Skibniewska
Adriana Skonieczna
Kamila Ziółkowska
Ewa Peplinska
Alicja Rozman
Lidia Skrzypczak
Ewa Kulawczuk
Ewa Marszałkowska
Joanna Proszkiewicz
Teresa Rosa
Małgorzata Stefańska-Graffon