Galeria

 
 
 
 

Uwaga !

Realizujemy program "Laboratoria Przyszłości". Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu otrzymaliśmy od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Program zajęć WDŻR w roku szkolnym 2024/2025 realizowany będzie w oparciu o Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej "Wędrując ku dorosłości" autorki Teresy Król, wydawnictwo Rubikon

 

Podręczniki – religia 2024/2025

Klasa I
Poznaję Boży Świat
Wydawnictwo Jedność
Klasa II
Odkrywam Królestwo Boże
Wydawnictwo Jedność
Klasa III
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń pod tym samym tytułem
Poznaję Jezusa
Wydawnictwo Jedność
Klasa IV
Odkrywamy życie z Jezusem
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo Jedność
Klasa V
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy
Podręcznik+ zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo Jedność
Klasa VI
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno
Podręcznik + zeszyty ćwiczeń
Wydawnictwo Jedność
Klasa VII
Szczęśliwi, którzy czynią dobro
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo Jedność
Klasa VIII
Szczęśliwi, którzy zdobywają świat
Podręcznik + ćwiczenia
Wydawnictwo Jedność

 
 
 
Skip to content