W skład Rady Rodziców w naszej szkole wchodzą reprezentanci wszystkich Rodziców (opiekunów prawnych) uczniów placówki.

Pracami Rady Rodziców kierują:
Małgorzata Witczak – przewodniczący
Sylwia Bubacz
Aleksandra Królik

Komisja Rewizyjna:
Joanna Zonenberg
Emilia Jelonek

* * *
Rada Rodziców czynnie i efektywnie uczestniczy w życiu Szkoły, działając w oparciu o uchwalony regulamin. Składamy serdeczne podziękowania dla Rodziców za aktywną działalność i wspieranie inicjatyw szkolnych.