KOMUNIKAT O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

PORADY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM EGZAMINACYJNYM

Komunikat o przyborach i materiałach pomocniczych potrzebnych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023