FUNDATORZY SZTANDARU

Pan Ryszard Brejza - Prezydent Miasta Inowrocławia
- Związki zawodowe działające w szkole
- Rada Rodziców
- Pan Krzysztof Piaskowski
- Pan Wojciech Święcicki
- Samorząd uczniowski

Sztandar wykonany został w Gnieźnie przez siostry karmelitanki.