SZTANDAR SP nr 5

Sztandar szkoły został ufundowany w 1998 roku przez Radę Rodziców SP nr 5 oraz społeczność szkolną i przekazany szkole 22.05.1998 r. w trakcie uroczystości nadania placówce imienia dra Józefa Krzymińskiego i 10 - lecia istnienia szkoły w teatrze inowrocławskim. Sztandar został wykonany w Pracowni Haft - Art. Rynkowscy w Poznaniu. Projektantką sztandaru jest Danuta Nawrocka. W związku z reformą oświaty, w trakcie istnienia Gimnazjum nr 2, sztandar przechowywany był w izbie tradycji szkoły, następnie po powrocie do funkcjonowania szkoły podstawowej i jego konserwacji eksponowany jest w gablocie w hallu szkoły. Sztandar służy społeczności szkoły i miasta w trakcie uroczystości organizowanych na terenie placówki i Inowrocławia. Ponadto w izbie tradycji - sali regionalnej szkoły przechowywane są sztandary byłego Gimnazjum nr 2 i zlikwidowanej SP nr 3 im. Stanisława Staszica w Inowrocławiu.