“KAŻDY KONIEC TO NOWY POCZĄTEK”

Pod takim hasłem przebiegała dzisiejsza uroczystość pożegnania szkoły podstawowej przez dwie klasy ósme. Przygotowali ją dla swoich starszych kolegów uczniowie klas VII oraz zaangażowali się w nią ósmoklasiści.

Dyrektor szkoły Ireneusz Zieliński złożył uczniom – absolwentom gratulacje z powodu ukończenia szkoły oraz podziękował wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Następnie wręczono świadectwa z wyróżnieniem, a na ręce rodziców uczniów, którzy uzyskali najwyższe lokaty przekazano listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Inowrocławia. Najlepsi uczniowie, laureaci i finaliści konkursów oraz najlepsi sportowcy otrzymali nagrody specjalne ufundowane przez Radę Rodziców i szkołę.

Ponadto młodzież przedstawiła scenki z życia szkoły na wesoło. Ich bohaterami byli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Mieliśmy okazję obejrzeć: Lekcję w klasie, Lekcję w systemie zdalnym, Wywiadówkę oraz Zebranie Samorządu Uczniowskiego.
Pokazany z wielkim zaangażowaniem uczniów kabaret rozbawił publiczność. Poszczególne obrazki przeplatane były perfekcyjnymi układami tanecznymi w wykonaniu utalentowanych tancerek z naszej szkoły – Emilki, Marysi i Patrycji.

Był też list od nauczycieli z życzeniami dla ósmoklasistów, który kończyły słowa: “Cieszcie się, że I etap edukacji został pozytywnie przez Was zakończony, patrzcie z nadzieją w przyszłość i korzystajcie z wakacji !”. Wśród wielu sentencji, wypowiedzianych na uroczystości, najbardziej zapadło w pamięć przesłanie: “Istnieją dwa cele, do których należy dążyć w życiu. Pierwszy – uzyskać to, czego się pragnie, drugi – cieszyć się tym”. Nie zabrakło też piosenek w wykonaniu uczniów oraz efektownego rzutu biretami w kolorze czerwonym przez naszych absolwentów.

Program pożegnalny przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: pp. Doroty Gulańczyk, Aleksandry Łuckiej oraz Natalii Gronowskiej uświetnili swoją obecnością goście: przewodniczący Rady Miasta Inowrocławia Tomasz Marcinkowski oraz przewodnicząca Rady Osiedla “Uzdrowiskowe” Hanna Rydzik.
Witajcie, wakacje!!!