Dyrektor szkoły Ireneusz Zieliński wręczył najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem.