W tym roku nieco później, bo 4 września, w uroczystych strojach społeczność szkolna niemal w komplecie stawiła się w murach swojej piątki, aby rozpocząć kolejny rok edukacji.

Powitani przez pana Dyrektora i Panie Wicedyrektor uczniowie z uśmiechem na twarzach powędrowali do sal lekcyjnych na spotkanie z kolegami i wychowawcami. Gwar wypełnił znów, ciche korytarze. Tupot nóg ożywił budynek szkolny. Zabrzmiał też pierwszy dzwonek.

Jak co roku, powitaliśmy dużą grupę pierwszoklasistów…