W imieniu społeczności szkolnej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

im. dra J. Krzymińskiego w Inowrocławiu

zaprasza byłych pracowników szkoły na

uroczystość związaną z jubileuszem 35-lecia szkoły

w dniu 5-10-2023 r. (godz. 1300).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:

tel. 52 352 07 01.