Dnia 20 czerwca Prezydent Miasta Inowrocławia Arkadiusz Fajok spotkał się z laureatami konkursów przedmiotowych i olimpiad. Uczniowie oraz ich opiekunowie dydaktyczni odebrali z rąk prezydenta listy gratulacyjne i podziękowania. W gronie zaproszonych gości znalazł się nasz laureat z matematyki Kacper Pietruszewski kl. VIIA oraz p. Magdalena Giża.